Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน เซ็นท์
▪ เอ็นไวรอน ฟลอร์แชน
▪ เอ็นไวรอน มาสโซ่
▪ เอ็นไวรอนโซน
▪ เอ็นไวรอน ดิช
▪ เอ็นไวรอน แฮนด์แซนไอ
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2 พลัส
▪ เอ็นไวรอน แฟบริคคลีน
 
ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ 2 พลัส ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Biodegradable Aqueous Cleaner คือ ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำที่ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ เพื่อรองรับงานทำความสะอาดที่หนัก เช่นงานล้างคราบน้ำมันดิบ น้ำมันเตา และคราบสกปรกอื่นๆ สามารถใช้ในการทำความสะอาดผิวชิ้นงานก่อนการทำสี หรืองานทำความสะอาดเครื่องจักร รวมถึงงานทำความสะอาดสายการผลิตอื่นๆ
โดยการทดแทนสารเคมีอันตราย เช่น น้ำมัน ปิโตรเคมี สารละเหย อย่างมีประสิทธิภาพ มีค่าความปลอดภัย กับผู้ปฏิบัติการสูง และเนื่องจากผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ 2 พลัส มีค่าย่อยสลายสูง จึงไม่เพิ่มภาระต้นทุนในการกักเก็บและบำบัดให้กับสถานประกอบการ ไม่เป็นพิษต่อระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับการเข้าระบบ ISO 14000
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ผลิตจากสารสกัดจากพืช
2. มีคุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูงเป็นพิเศษ
3. ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
4. ไม่ทำปฏิกิริยากับชิ้นส่วน ไนลอน ไฟเบอร์ ยาง หรือพลาสติก
5. มีค่าความปลอดภัยสูง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีสารละเหย ไม่ติดไฟ
6. เหมาะที่จะใช้ประกอบการเข้าระบบ ISO 14000
7. ผลิตภัณฑ์สูตรน้ำ สะดวกในการจัดเก็บและกำจัดหลังการใช้
8. เป็นมิตรกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
 
คำแนะนำการใช้ Directions
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเข้มข้น ควรผสมน้ำทุกครั้งที่ใช้ สำหรับงานทำความสะอาดทั่วไปควรผสมน้ำที่อัตราส่วน 1 ต่อ 5-20 ส่วน โดยพิจารณาตามความหนาแน่นของคราบสกปรกและพื้นผิวที่ทำความสะอาด สำหรับงานล้างที่มีอุณหภูมิสูง มีแรงน้ำ หรือแรงสั่น อาทิเช่นในระบบล้างแบบอัลตราโซนิค อาจผสมผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 20 ขึ้นไป ควรล้างออกด้วยน้ำจนสะอาดแล้วเช็ด ถู หรือเป่าแห้ง
 
 
   
Current Pageid = 28