Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน เซ็นท์
▪ เอ็นไวรอน ฟลอร์แชน
▪ เอ็นไวรอน มาสโซ่
▪ เอ็นไวรอนโซน
▪ เอ็นไวรอน ดิช
▪ เอ็นไวรอน แฮนด์แซนไอ
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2 พลัส
▪ เอ็นไวรอน แฟบริคคลีน
 
ผลิตภัณฑ์สำหรับเช็ดล้างทำความสะอาดกระจก เอ็นไวรอน โซน เป็นผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดเพื่อสิ่งแวดล้อม จากการคัดเลือกส่วนผสมที่มีกระสิทธิภาพในการทำความสะอาดสูง โดยไม่ส่งผลกระทบกับสภาพแวดล้อม
โซน ทำงานโดยการผสมผสานระหว่างสารชะล้างสกัดจากธรรมชาติ และสารช่วยระเหยที่มีค่าความปลอดภัยสูง คราบสกปรกบนกระจกจึงถูก ล้างออกได้โดยง่าย ระเหยเร็วไม่ทิ้งคราบขุ่นมัว ให้ความใส่สะอาดอย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ เอ้นไวรอน โซน ไม่มีส่วนผสมของแอมโนเนี่ยที่เป็นภัยต่อสุขภาพผู้ใช้ ไม่มีส่วนผสมของสาร CFC อันส่งผลร้ายกับชั้นบรรยากาศ โซน จึงเป็นผผลิตภัณฑ์เพื่อความสะอาด สำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งที่ดีที่สุด คุ้มค่า ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงทำให้ เอ็นไวรอน โซน เหมาะกับการทำความสะอาดกระจก ภายในครัวเรือง สถานประกอบการ และธุรกิจความสะอาด
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ไม่มีสารเคมีอันตราย และสารละเหยที่ทำลายชั้นบรรยากาศ
2. ไม่มีส่วนผสมของแอมโมเนีย
3. ส่วนผสมสกัดจากสมุนไพร
4. สูตรน้ำ ปลอดภัย
5. แห้งเร็ว ไม่ทิ้งคราบ และสารตกค้าง
6. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
คำแนะนำการใช้ Directions
ใช้ผลิตภัณฑ์ฉีด พ่น ให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด แล้วเช็ดตามด้วยกระดาษ หรือผ้าสะอาด โดยไม่ต้องล้างออกด้วยน้ำ
 
 
   
Current Pageid = 23