Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน เซ็นท์
▪ เอ็นไวรอน ฟลอร์แชน
▪ เอ็นไวรอน มาสโซ่
▪ เอ็นไวรอนโซน
▪ เอ็นไวรอน ดิช
▪ เอ็นไวรอน แฮนด์แซนไอ
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2 พลัส
▪ เอ็นไวรอน แฟบริคคลีน
 
ผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดพื้นชนิดน้ำ ไม่กัดกร่อน ไม่ทำลายพื้นผิว เนื่องจากอาศัยหลักการทำงานของสารลดแรงตึงผิวที่สกัดจากพืช โดยไม่ใช้ส่วนผสมของเคมีอันตราย รวมถึงกรด และด่าง ผลิตภัณฑ์จึงมีคุณสมบัติเป็นกลางและออกฤทธิ์กับคราบสกปรกเท่านั้น ไม่ส่งผลกระทบ ทำลายพื้นผิว หรือ สีเคลือบ ปลอดภัยต่อสุขภาพผู้ใช้ ไม่กัดผิว
และเนื่องจากวิตถุดิบหลักที่สกัดจากธรรมชาติที่ไม่สิ้นเปลือง และสามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ฟลอร์แซน จึงเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการล้างทำความสะอาดพื้นทั้งในสถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงแรม สำนักงาน หรือภายในครัวเรือง สำหรับชีวิตยุคใหม่ที่ใส่ใจกับการรักษาสภาพแวดล้อม
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ไม่มีสารเคมีอันตราย และสารละเหยที่ทำลายชั้นบรรยากาศ
2. ไม่มีส่วนผสมของารปิโตรเคมีที่หมดเปลือง
3. ส่วนผสมสกัดจากสมุนไพร ช่วยในการแตกตัวของไขมันและกำจัดกลิ่น
4. มีคุณสมบัติในการทำความสะอาดสูง
5. สูตรน้ำใช้ง่าย ปลอดภัย ไม่ทิ้งคราบและสารตกค้าง
6. มีค่า pH เป็นกลาง
7. ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
8. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 
คำแนะนำการใช้ Directions
สำหรับงานล้างทำความสะอาดพื้นเป็นประจำ ผสมผลิตภัณฑ์ 3 ฝา (50 มล.) กับน้ำ 1 ถัว แล้วใช้ผ้าชุบหรือจุ่มม็อบ ฟองน้ำ นำมาเช็ดหรือใช้แปรงขัดให้ทั่วบริเวณ หรือ ส่วนที่ต้องการทำความสะอาด
 
สำหรับงานทำความสะอาดพื้นที่สกปรกมาก ผสมผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 แล้วใช้ผ้าชุบหรือจุ่มม็อบ ฟองน้ำ นำมาเช็ดหรือใช้แปรงขัดให้ทั่วบริเวณ หรือส่วนท่ต้องการทำความสะอาด แล้วล้างออกด้วยน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานอาทิ้งให้ผลิตภัณฑ์ทำงานประมาณ 3 ถึง 5 นาที ก่อนแล้วจึงล้างออกด้วยน้ำ หรืออาจใช้น้ำร้อนได้กับบางพื้นผิวที่ทำความสะอาด
 
 
   
Current Pageid = 21