Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2
▪ เอ็นไวรอน ไอ-5
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1 เอฟ
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2 แอลเอฟ
▪ เอ็นไวรอน จีซี
▪ เอ็นไวรอน เอฟซี
 
ผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน จีซี ใช้การผสมผสานการทำงานด้วยสารออกฤทธิ์หลักที่สกัดจากธรรมชาติ โดยคำนึงถึงการทำความสะอาดคราบน้ำมันอย่างได้ผล
โดยอาศัยการแทรกซึมด้วยสารลดแรงตึงผิว บวกกับสารประกอที่ช่วยในการปรับสภาวะความเป็นกรดของน้ำมันจนน้ำมันและคราบสกปรก หมดความสามารถในการเกาะติดกับพื้นิว และชะล้างออกได้โดยง่ายด้วยน้ำ ไม่จำเป็นต้องใช้สาร ระเหยหรือสารถปิโตรเคมี ที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม เนื่องจากผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน จีซี เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำ ไม่ติดไฟ จึงจัดเก็บได้ง่ายกว่า และหลังการใช้งานสามารถกำจัดได้ด้วยการล้างออกด้วยน้ำตามปกติ สะดวกในการใช้งาน
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ผลิตจากสารสกัดจากพืช
2. น้ำมัน และคราบสกปรกถูกชะล้างออกได้ง่าย
3. ลดเวลาและบุคลากรในการทำงาน
4. ไม่ติดไฟ ลดต้นทุนในการเก็บรักษา
5. ลดความเสี่ยงทั้งกับสุขภาพผู้ใช้ และสถานประกอบการ
6. ย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ
7. ประหยัด สะดวก ชะล้างออกได้ง่าย ปลอดภัย
8. ทดแทนการใช้สารเคมีอันตรายเช่น สารระเหย และปิโตรเคมีอย่างได้ผล
9. ปลอดภัยกับ คน วัสดุอุปกรณ์ และสิ่งแวดล้อม
 
คำแนะนำการใช้ Directions
ใช้ผลิตภัณฑ์ผสมน้ำอัตราส่วน 1 ต่อ 5 ถึง 10 ฉีด พ่น หรือราดให้ทั่วบริเวณที่ต้องการทำความสะอาด เช็ด ถู ตามปกติ แล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด (สำหรับคราบสกปรกฝังแน่นอาจผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำที่อัตราส่วน 1 ต่อ 1 ฉีด พ่น หรือราดบนบริเวณที่สกปรก แล้วทิ้งให้ผลิตภัณฑ์ทำงานกับคราบสกปรกประมาณ 1 ถึง 5 นาที ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นผิวและความสกปรก แล้วล้างออกด้วยน้ำจนสะอาด)
 
 
   
Current Pageid = 15