Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2
▪ เอ็นไวรอน ไอ-5
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1 เอฟ
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2 แอลเอฟ
▪ เอ็นไวรอน จีซี
▪ เอ็นไวรอน เอฟซี
 
การทำความสะอาดในหลายกรณีจำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีปริมาณฟองน้อยมาก เพื่อไม่ให้เป็นปัญหาต่ออุปกรณ์และกระบวนการทำงาน ผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน ไอ-2 แอลเอฟ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติการทำความสะอาดสูงและไม่เกิดฟองมากในระหว่างการใช้
โดยใช้การทำงานของสารลดแรงตึงผิดชนิไม่มีประจุ (Nonionic surfactant) จากแหล่งธรรมชาติที่สามารถสร้างขึ้นทดแทนได้ ด้วยคุณสมบัติที่มีฟองน้อยโดยเฉพาะในอุณหภูมิที่สูงและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เอ็นไวรอน ไอ-2 แอลเอฟ จึงเหมาะกับการใช้งานในหลายกรณี และเหมาะกับการใช้ในระบบ ISO 14000 หรอระบบจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ผลิตจากสารสลกัดจากพืช และสารช่วยออกฤทธิ์ที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
2. มีคุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง มีฟองน้อย
3. ไม่ทำปฏิกิริยากับกระดาษ ไนลอน ไฟเบอร์ ยาง หรือพลาสติก
4. มีค่าความปลอดภัยสูง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีสารละเหย ไม่ติดไฟ
5. เหมาะที่จะใช้ประกอบการเข้าระบบ ISO 14000
6. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถกำจัดได้โดยวิธีปกติ
7. เป็นมิตรกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
 
คำแนะนำการใช้ Directions
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิคเข้มข้นความผสมน้ำทุกครั้งที่ใช้สำหรับงานทำความสะอาดทั่วไปควรผสมน้ำที่อัตราส่วน 1 ต่อ 5-10 ส่วน โดยพิจารณาตามความหนาแน่นของคราบสกปรกและพื้นผิวที่ทำความสะอาด สำหรับงานล้างที่มีอุณหภูมิสูงมีแรงดันน้ำ หรือแรงสั่น อาทิเช่นในระบบล้างแบบอัลตราโซนิค อาจผสมผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 20 ขึ้นไป ความล้างออกด้วยน้ำจนสะอาดแล้วเช็ดถูหรือเป่าแห้งและใช้สารกันสนิมหาก มีความจำเป็น
 
 
   
Current Pageid = 14