Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2
▪ เอ็นไวรอน ไอ-5
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1 เอฟ
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2 แอลเอฟ
▪ เอ็นไวรอน จีซี
▪ เอ็นไวรอน เอฟซี
 
ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทำความสะอาดอุตสาหกรรม เอ็นไวรอน ไอ 2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ ทดแทนการล้างด้วยสารอันตราย เช่น น้ำมันปิโตรเคมี สารละเหย หรือสารเคมีอันตราย อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสรมสุขอนามัยที่ดีแก่ผู้ปฏิบัติการ ลดความเสี่ยงในสถานประกอบการ
โดยอาศัยหลักการทำงานของสารลดแรงตึงผิวสูตรเฉพาะสกัดจากพืชกลุ่ม alkypolyglycoside และเนื่องจาก เอ็นไวรอน ไอ 2 เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biodegradable Aqueous Cleaner หมายถึงผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำ ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์จีงสามารถช่วยลดต้นทุนการกักเก็บและกำจัด (เนื่องจากค่าย่อยสลายที่สูง) และไม่เป็นการเพิ่มมลพิษให้กับ ระบบนิเวศน์รวมถึงสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับการใช้ในระบบ ISO 14000
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ผลิตจากสารสกัดจากพืช และสารช่วยออกฤทธิ์ที่ย่อยสลายเองตามธรรมชาติ
2. มีคุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง
3. มีค่าย่อยสลายสูง (88 เปอร์เซนต์)
4. ไม่ทำปฏิกิริยากับ กระดาษ ไนลอน ไฟเบอร์ ยาง หรือพลาสติก
5. มีค่าความปลอดภัยสูง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีสารละเหย ไม่ติดไฟ
6. เหมาะที่จะใช้ประกอบการเข้าระบบ ISO 14000
7. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถกำจัดได้โดยวิธีปกติ
8. เป็นมิตรกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
 
คำแนะนำการใช้ Directions
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเข้มข้นควรผสมน้ำทุกครั้งที่ใช้สำหรับงานทำความสะอาดทั่วไปควรผสมน้ำที่อัตราส่วน 1 ต่อ 5-10 ส่วน โดยพิจารณาตามความหนาแน่นของคราบสกปรกและพื้นผิวที่ทำความสะอาด สำหรับงานล้างที่มีอุณหภูมิสูง มีแรงดันน้ำ หรือแรงสั่น อาทิเช่นในระบบล้างแบบอัลตราโซนิค อาจผสมผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 20 ขึ้นไป ควรล้างออกด้วยน้ำจนสะอาดแล้วเช็ดถูหรือเป่าแห้ง และใช้สารกันสนิมหาก มีความจำเป็น
 
 
   
Current Pageid = 11