Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2
▪ เอ็นไวรอน ไอ-5
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1 เอฟ
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2 แอลเอฟ
▪ เอ็นไวรอน จีซี
▪ เอ็นไวรอน เอฟซี
 
ผลิตภัณฑ์สำหรับงานทำความสะอาดอุตสาหกรรม เอ็นไวรอน ไอ 1 เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ทดแทนการล้างด้วยสารอันตราย เช่น น้ำมันปิโตรเคมี สารละเหย หรือสารเคมีอันตรายอื่นอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีของผู้ปฏิบัติการ ช่วยลดความเสี่ยงในสถานประกอบการ
โดยการอาศัยหลักการทำงานของสารออกฤทธิ์หลักประเภทสารลดแรงตึงผิวสูตรเฉพาะสกัดจากพืช กลุ่ม alkylpoly - alycoside ร่วมกับกรดธรรมชาติสกัดจากสารอินทรีย์ ที่ทำให้มีความเหมาะสมกับการใช้งานล้างทำความสะอาดกับโลหะนอกตระกูลเหล็ก เช่น ทองเหลือง ทองแดง และเนื่องจาก เอ็นไวรอน ไอ 1 ถูกพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์กลุ่ม Biodegradable Aqueous Cleaner หมายถึง ผลิตภัณฑ์ชนิดน้ำที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ผลจากการใช้จึงช่วยลดต้นทุนในการกักเก็บ (เนื่องจากค่าย่อยสลายที่สูง) และไม่เป็นการเพิ่มมลพิษให้กับระบบนิเวศน์รวมถึงสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับการเข้าสู่ระบบ ISO 14000
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ผลิตจากสารสกัดจากพืช และกรดจากอินทรีย์เคมี
2. มีคุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง
3. มีค่าย่อยสลายสูง (92 เปอร์เซนต์)
4. ไม่ทำปฏิกิริยากับโลหะ ไนลอน ไฟเบอร์ ยาง หรือพลาสติก
5. มีค่าความปลอดภัยสูง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีสารละเหย ไม่ติดไฟ
6. เหมาะที่จะใช้ประกอบการเข้าระบบ ISO 14000
7. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถกำจัดได้โดยวิธีปกติ
8. เป็นมิตรกับมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
 
คำแนะนำการใช้ Directions
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเข้มข้น ควรผสมน้ำทุกครั้งที่ใช้สำหรับงานทำความสะอาด เช็ด ล้าง ทั่วไปให้ผสม เอ็นไวรอน ไอ 1 กับ น้ำที่อัตราส่วน 1 ต่อ 5 ถึง 10 ขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของคราบสกปรก สำหรับงานล้างที่มีอุณภูมิ แรงดันน้ำหรือแรงสั่น (อัลตราโซนิค) อาจลดอัตราส่วนเป็น 1 ต่อ 10 หรือมากกว่า
 
 
   
Current Pageid = 10