Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน คอยล์ แอนด์ ฟิน
▪ เอ็นไวรอน อัลจิไซด์
▪ เอ็นไวรอน ไอ-3ซี D-SCALER
 
การรักษาระบบหล่อเย็นให้คงประสิทธิภาพสูงสุดเป็นความจำเป็นในทุกสถานประกอบการ ทั้งกับระบบปรับอากาศหรือการให้ความเย็นกับสายการผลิต เพื่อลดแรงดันในระบบ ลดค่าไฟฟ้า ค่าน้ำ การทำความสะอาดภายในระบบหล่อเย็นสามารถทำได้ทั้งการปิดระบบทำความสะอาดซึ่งเป็นการสิ้นเปลืองเวลาการปฏิบัติการ และสุขอนามัยของผู้ปฏิบัติการซึ่งผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดส่วนใหญ่เป้นสารเคมีประเภทกรดที่มีอันตรายสูง หรือการใช้สารเคมีที่ต้องมีการควบคุมเนื่องจากความจำเป็นในการควบคุมค่าของน้ำในระบบอาจส่งปํญหาถึงระบบบำบัดน้ำทิ้ง
กลไกการทำงาน Functions
ผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน ไอ 3 ซี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้การผสมผสานการทำงานของสารออกฤทธิ์ประเภทลดแรงตึงผิวสูตรจำเพาะที่สกัดจากพืช (alklpolyglycoside) และกรดสกัดจากสารอินทรีย์ (organic acid) ร่วมกับสารควบคุมการกัดกร่อนภายในระบบและควบคุมการเกิดของตะไคร่ เอ็นไวรอน ไอ 3 ซี เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการชะล้างคราบตะกรันเก่าและป้องกันการเกิดตะกรันใหม่ โดยใช้กลไกการไหลเวียนของน้ำภายในระบบเป็นตัวเพิ่มปฏิกิริยา พร้อมทั้งการป้องกันการจับเกาะของสารแขวนลอยในน้ำ ที่อาจมาในรูปแบบของแคลเซียมคาร์บอเนต แคลเซียมซัลเฟต หรือแร่ธาตุอื่นๆ โดยวิธีการยับยั้งการก่อตัวของผลึกตะกรันในระดับโมเลกุล ทำให้สารแขวนลอยนั้นหมดความสามารถในการยึดเกาะกับพื้นผิวในระบบในรูปแบบของตะกรัน และที่สำหรัญ ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอนไอ 3 ซี สามารถย่อยสลายได้เองทางชีวภาพ ไม่ทิ้งภาระกับระบบบำบัดน้ำเสีย มีอัตราการใช้ที่ต่ำ และส่วนผสมทั้งหมดไม่กัดกร่อนต่ออุปกรณ์ของระบบ เช่น ชิ้นส่วนโลหะต่างๆ ชิ้นส่วนยางและพลาสติก ปลอดภัยกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ผลิตจากสารสกัดจากพืช และกรดจากอินทรีย์เคมี
2. มีคุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดสูง
3. ช่วยให้น้ำในระบบไหลเวียนได้สะดวก ลดแรงดัน ควบคุมอุณหภูมิง่ายขึ้น
4. สามารถแยกตะกรันที่หลุดออกได้ง่าย
5. มีค่าย่อยสลายทางชีวภาพสูง (97 เปอร์เซนต์)
6. ปลอดภัย ไม่ทำปฏิกิริยากับอุปกรณ์ภายในระบบ เช่น โลหะ ไนลอน ยาง และพลาสติก
7. มีค่าความปลอดภัยูง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีสารลเหยไม่ติดไฟ
8. เหมาะที่จะใช้ประกอบการเข้าระบบ ISO 14000
9. น้ำในระบบสามารถรีไซเคิลกลับมาใช้ได้โดยผ่านการกรอง
10. เป็นมิตรกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
 
 
      คำแนะนำการใช้ Directions
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเข้มข้น ใช้เติมในระบบหล่อเย็นโดยไม่ต้องปิดระบบในอัตราส่วนเริ่มต้นที่ 250 ppm ทุกเดือน หรืออาจแบ่งเติมเป็นสัปดาห์ สำหรับระบบที่มีปัญหาความกระด้างของน้ำสูง และมีตะกรันเกาะติดมากอาจเพิ่มอัตราส่วนในช่วงเวลา 3 เดือนแรก แล้วจึงลดลงตามความเหมาะสม ภายหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ เอ็นไวรอน ไอ 3 ซี 1 ถึง 2 เดือนควรมีการล้างทำความสะอาดภายใน cooling tower หรือ evaporative condensing unit โดยการล้าง หรือดูดสิ่งสกปรกออกจากระบบ
 
         
   
Current Pageid = 19