Website Banner
         
 
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2
▪ เอ็นไวรอน ไอ-5
▪ เอ็นไวรอน ไอ-1 เอฟ
▪ เอ็นไวรอน ไอ-2 แอลเอฟ
▪ เอ็นไวรอน จีซี
▪ เอ็นไวรอน เอฟซี
 
ผลิตภัณฑ์เอ็นไวรอน เอฟซี เป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ใช้การทำงานผสมระหว่างสารลดแรงตึงผิวหลากชนิดเพื่อให้ได้มาซึ่งการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมีส่วนประกอบ คือ สารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุสูตรจำเพาะที่สกัดจากพืช (alkylpolyglycoside) กลไกการทำงานของผลิตภัณฑ์ใช้น้ำเป็นตัวเร่งปฏิกิริยา (catalyst) ทำให้ผลิตภัณฑ์กระจายและแทรกซึม ชะล้างคราบสกปรกให้หลุดออก โดยคงค่าความเป็นกรดด่างที่เป็นกลาง ปลอดภัยในการสัมผัสของผู้ปฏิบัติ (neutral pH) และไม่ทิ้งสารตกค้างบนพื้นผิวที่ทำความสะอาด สอดคล้องกับการเข้าสู่ระบบ ISO 14000 และการผลิตภายใต้มาตราฐาน HACCP และ GMP
 
คุณสมบัติ Features and Benefits
1. ผลิตจากสารสกัดจากพืช
2. มีคุณสมบัติในการชะล้างทำความสะอาดคราบไขมัน น้ำมันสูง
3. ล้างออกง่าย ไม่ทิ้งคราบเหนียว
4. ย่อยสลายได้ทางชีวิภาพ
5. ไม่ทำปฏิกิริยากับกระดาษไนลอน ไฟเบอร์ ยาง หรือพลาสติก
6. มีค่าความปลอดภัยสูง ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีสารละเหย ไม่ติดไฟ
7. สอดคล้องกับ ISO 14000, HACCP และ GMP
8. ผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วสามารถกำจัดได้โดยวิธีปกติ
9. เป็นมิตรกับมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม
 
คำแนะนำการใช้ Directions
ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดเข้มข้นควรผสมน้ำทุกครั้ง สำหรับงานทำความสะอาดทั่วไปควรผสมน้ำที่อัตราส่วน 1 ต่อ 5-10 ส่วน โดยพิจารณาตามความหนาแน่นของคราบสกปรก และพื้นผิวที่ทำความสะอาด สำหรับงานล้างที่มีอุณหภูมิสูงหรือมีแรงดันน้ำช่วยเร่งการทำงาน อาจผสมผลิตภัณฑ์ที่อัตราส่วน 1 ต่อ 20 ขึ้นไป ควรล้างออกด้วยน้ำจนสะอาดแล้วเช็ดถูหรือเป่าแห้งหากจำเป็น
 
 
   
Current Pageid = 16